work on an identity, marketing brochure and website

บริการงานออกแบบสิ่งพิมพ์รูปแบบต่างๆ เช่น ใบปลิว แผ่นพับ โบว์ชัวร์ … ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ … บิลบอร์ด, โฆษณาข้างตึก, โฆษณาหน้าลิฟท์, โฆษณาติดรถ เป็นต้น.